Žemės ūkio ministras Šalčininkuose: problemų sprendimui – komandinis darbas

Šiandien Šalčininkuose lankęsis žemės ūkio ministras Giedrius Surplys konstruktyviai diskutavo su Šalčininkų rajono žemdirbiais ir kvietė dirbti komandinį darbą.

Susitikimo pradžioje Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič pabrėžė, kad Šalčininkų rajonas – tai žemės ūkio kraštas, kuriame žemdirbiai sugeba dirbti nelengvomis sąlygomis, nes žemės čia nelabai derlingos. Meras taip pat pabrėžė egzistuojančias gyvulininkystės ir pienininkystės problemas, sunkumus dėl žemės grąžinimo, sausros padarinius.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stanislavas Lebedis, kalbėjęs apie žemės ūkio situaciją Šalčininkų rajone, apgailestavo, kad pastaruoju metu vis labiau kyla kuro ir žemės ūkio technikos kainos, vien per pusmetį degalų kainos ūkininkams pakilo 30 proc., įvedami nauji mokesčiai žemdirbiams, tačiau išmokos iš ES fondų ir valstybės biudžeto jiems nedidėja. S. Lebedis baiminosi, kad dėl tiesioginių išmokų stokos rajono žemės ūkį gali užklupti stagnacija, kaip tai buvo iki 2004 metų. Pašnekovas pabrėžė dar vieną aktualią rajono žemdirbių problemą –ūkininkavimą ne tik nepalankiuose, bet ir rūgščiuose plotuose, kuriuos būtina kalkinti. Savarankiškai rajono žemdirbiai nepajėgūs investuoti į dirvų kalkinimą. Be to, žemdirbiams taip pat aktuali melioracijos sistemų nusidėvėjimo problema, kurios sprendimui neskiriama lėšų. Nemažiau aktualu – mažas gyvulininkystės rėmimas ir nukritusios produkcijos supirkimo kainos, neleidžiančios vystyti Šalčininkų rajone gyvulininkystės. S. Lebedžio teigimu, smulkūs rajono žemdirbiai stipriai nukentėjo pradėjus plisti kiaulių marui. Anot jo, sunaikinus kiaules buvo pakirsti šeimos ūkiai. Gyventojai nustojo dirbti žemę ir išnuomavo ją stambiems žemdirbiams.

Ministras Giedrius Surplys akcentavo savo veiklos prioritetus. Anot jo, būtina surasti sprendimą dėl ES keliamų sąlygų, ieškoti naujų rinkų ir galimybių, modernizuoti kaimą, nemažiau yra svarbi kaimo plėtra ir vietinės produkcijos vartojimo skatinimas. Ministras pabrėžė, kad vienas svarbiausių dalykų – tai kompleksinis požiūris į kaimą. G. Surplys taip pat ragino žiūrėti į žemės ūkį ne tik kaip į gamybą, bet ir kelti jų konkurencingumą. Jo teigimu, be stambių ūkininkų ypatingai svarbūs yra smulkūs, vidutiniai ir šeimos ūkiai, be to, būtina gerinti ūkininkavimo sąlygas, kelti ūkių konkurencingumą, ieškoti galimybių parduoti produkciją tiesiogiai gamintojui, be tarpininkų. Tokių būdu ministras pasisako už „gyvą grandinę“, kuri leis žemdirbiams daugiau uždirbti.

– Reikia, kad kurtume kuo didesnę pridėtinę vertę. Kaimo plėtra – tai išplėstinis požiūris į kaimą, tai ne tik stambūs ūkiai, bet ir maži, šeimos ūkiai, tai ne tik darbas, bet ir laisvalaikis, kokybiškas gyvenimas kaime, alternatyvūs verslai, na ir galiausiai vietinės produkcijos vartojimo skatinimas, kad mes galėtume turėti tas trumpas grandines, – kalbėjo ministras G. Surplys. – Būtų gerai, kad atsirastų miestiečių ir kaimo produkcijos gamintojų kontaktai, kad galėtume turėti gyvą grandinę, kai jūs parduodate tiesiogiai savo produkciją miestiečiams, o ne atiduodat tam tikrą dalį pajamų tarpininkams, – kalbėjo ministras Giedrius Surplys, ragindamas vienytis ir kooperuotis.

Susitikimo metu daug diskutuota apie pienininkystės sektorių, ūkininkai skundėsi labai mažomis pieno supirkimo kainomis ir apgailestavo, kad kaimyninėje Lenkijoje jos yra kone dvigubai didesnės. Ministro teigimu, išeities iš šios nemalonios situacijos tikrai ieškoma, planuojamos mažų, stambių ūkininkų ir prekybininkų derybos. Ministras taip pat apgailestavo dėl kiaulių maro padarinių, tačiau kartu kvietė atsakingai laikytis biosaugos reikalavimų ir apeliavo į žmonių sąmoningumą. Anot jo, kitų rajonų pavyzdžiai rodo, kad sunaikinus kiaules kaimo vietovėse buvo atrastos alternatyvios veiklos. Ministras taip pat ragino žiūrėti į žemės ūkį kaip į verslą ir ieškoti kitų alternatyvų ūkiui dirbant nuostolingai, ieškoti nišinių produktų, kurie sudomintų vartotojus. Nemažai dėmesio žemdirbiai skyrė ir sausros padariniams, kėlė draudimo nuo sausros sistemos nefunkcionalumo problemą.

Visas žemdirbių iškeltas problemas ministras Giedrius Surplys įvardijo kaip namų darbus Žemės ūkio ministerijai.

– Šiandien susitikimas buvo ir emocingas, ir filosofinis, bet visų pirma konstruktyvus. Turėjome klausimų, gavome atsakymus, ir neaiškumo visgi turime. Žmogui, turinčiam problemų, nesvarbu, ar yra pinigų ar jų nėra. Tai natūralu. Grįžę į ministeriją, žinokite, kad pieno supirkimo kainos turi būti didesnės. Tai yra problema, ir gana didelė. Melioraciją irgi reikia tvarkyti. Šioje salėje sėdi savo žemių šeimininkai, tikrai geri šeimininkai, kurie žino, kaip buvo, kaip yra, lygina situaciją. Ir mes turime pripažinti, kad yra blogėjančių tendencijų. Reikia imtis darbų, kad padėtume žemdirbiams, nes mūsų kraštas – tai žemdirbių kraštas. Manau, kad ateityje gerai bendradarbiausime, – susitikimo pabaigoje kalbėjo meras Zdzislav Palevič.

Inesa Suchocka 

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.