Vilniaus rajono vaiko teisių apsaugos specialistai su globos centrų atstovais sutarė – globojamus vaikus lankys kartu

Siekiant teikti efektyvesnes paslaugas globojamam (rūpinamam) vaikui ir jo globėjui (rūpintojui), Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone (toliau – VTAS) specialistai susitikimo su Globos centrų atstovais metu sutarė vaikus, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), lankyti kartu.

„Nuolatinės globos peržiūra, kurios metu lankomi vaikai, globojami šeimose, šeimynose, globos centruose, vaikų globos institucijose ir išklausoma vaiko nuomonė, privalo būti vykdoma ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus. Pasitaiko, kad globėjai (rūpintojai) išreiškia nepasitenkinimą, jog įvairios įstaigos jais domisi ir prašo susitikti gana dažnai, nusprendėme pasiūlyti Globos centrų atstovams, kurie taip pat lanko globėjų (rūpintojų) šeimas, glaudžiai bendradarbiauti – į šeimą vykti vienu metu“, – pasitarimo metu sakė VTAS patarėja Jurgita Žukovska.

Pasak patarėjos J. Žukovskos, vaiko teisių apsaugos specialistai, apsilankę globojamo (rūpinamo) vaiko šeimoje, išsiaiškina, kaip vykdomos vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos; pabendrauja su vaiku, išklauso jo nuomonę apie globos (rūpybos) sąlygas, jo santykius su globėju (rūpintoju); išklauso vaiko globėjo (rūpintojo) nuomonę apie globos (rūpybos) vykdymą, jo santykius su vaiku ir jo tėvais ar artimaisiais giminaičiais. O taip pat vertinama, kaip globėjas (rūpintojas) rūpinasi vaiko saugumu, jo sveikata ir mokymusi.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro atstovė Danuta Beresniova akcentavo, kad jų funkcijos apsilankius globėjo (rūpintojo) šeimoje šiek tiek kitokios: „Mes koordinuojame pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, teikiame jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Globėją (rūpintoją) dažnai konsultuojame tiesiog jo gyvenamoje vietoje, šeimoje. Taip patogiau šeimoms“.

Visi globėjai (rūpintojai) gauna paslaugas iš Globos centro, tik kiekvieno situacija yra individuali, kiekvienai šeimai reikalinga vis kitokia pagalba. „Pasitaiko ir intensyvių, ir krizinių atvejų, kuomet reiklalinga pagalba net kelių skirtingų specialistų teikiama šeimai kelis kartus per savaitę, pavyzdžiui, vaiką paėmus iš jam nesaugios aplinkos ir apgyvendinus globėjo (rūpintojo) šeimoje, krizę patiria tiek vaikas, tiek globėjas, vyksta adaptacija, labai intensyvus ir jautrus procesas“, – sakė Globos centro atstovė D. Beresniova.

Įstaigų atstovai sutarė, kad budintiems globotojams bus teikiamos intensyvios paslaugos, o šeimoje apsigyvenus daugiau vaikų, globos centro darbuotojai skirs šeimai ypatingą dėmesį. Be to, siekiant užtikrinti geriausius, be tėvų globos likusių vaikų, interesus ir poreikius, bus stengiamasi užtikrinti ir lankstesnį psichologo darbą: lanksčiau sudėlioti darbo valandų grafiką, apsvarstyti galimybę teikti paslaugas šeimai patogioje vietoje (pavyzdžiui, namuose).

Susirinkime dalyvavusios pusės pabrėžė visų institucijų bendradarbiavimo svarbą užtikrinant vaikų teises ir pagalbą globėjams (rūpintojams).

Vilniaus rajone šiuo metu veikia 2 globos centrai: Šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras (www.svgc.lt) ir Šeimos ir vaiko krizių centro Globos centras (seimoskc.lt).

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.