Vilniaus rajone sudaryta šeimos taryba

Prie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sudaryta Šeimos taryba. Tai visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas.

Spalio 25 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta Šeimos tarybos sudėtis. Ją sudarys 15 asmenų: tarybos narė, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, rajone veikiančių organizacijų atstovai.

Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

„Šeimos politika yra sritis, kuri itin rūpi mūsų Vilniaus rajono savivaldybei, tarybai. Šeimos taryba analizuos, kokią įtaką šeimos politikai turi ar gali turėti mūsų tarybos priimami sprendimai. Šeimos taryba taip pat teiks rekomendacijas, skatins tarybą priimti šeimai palankius sprendimus“, – sako Vilniaus rajono vicemerė Teresa Demeško.

Šeimos tarybos veikimas užtikrins bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės institucijų, įstaigų atstovų įgyvendinant savivaldybės šeimos stiprinimo politiką.

„Mums labai  svarbu siekti efektyvaus dialogo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis. Formuojant bene svarbiausią Vilniaus rajono gyventojams – šeimos – politiką, mums labai svarbi dirbančių su šeimomis nevyriausybinių organizacijų pagalba“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska.

Šeimos taryba analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą, teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo.

Taryba taip pat rūpinasi šeimoms aktualių klausimų sprendimu, pavyzdžiui, dėl paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) savivaldybėje plėtra. Tarybos viena iš funkcijų yra taip pat teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimas, šeimos socialinės gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimas, sąlygų įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimas. Taryba taip pat siekia palengvinti šeimos nariams globos ir darbo derinimą.

Prie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sudaryta Šeimos taryba taip pat prisideda prie saugios aplinkos šeimoje ir šeimai kūrimo ir stiprinimo, viešųjų paslaugų šeimoms prieinamumo ir efektyvumo gerinimo, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl veiksmų kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje tobulinimo.

Šeimos tarybos kadencija sutampa su Vilniaus rajono savivaldybės tarybos kadencija.

Artimiausiu metu tarybos nariai susirinks į pirmąjį posėdį, kuriame bus išrinktas pirmininkas ir pavaduotojas. „Per pirmąjį posėdį parengsime veiksmų planą 2020 metams. Kolegialiai atsakysime į klausimą, ką norime pasiekti, ką padaryti, išklausysime nevyriausybinių ir kitų organizacijų lūkesčius ir tokių būdu sudarysime darbų programą artimiausiam laikotarpiui“, – informavo K. Malinovska.

Šeimos taryba rinksis į posėdį pagal poreikį, tačiau ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius.

Vilniaus rajono savivaldybės inf.

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.