UAB „RV Holding” modernizavo automobilių kėbulų remonto cechą, įdiegdama oro taršą mažinančias technologijas

Automobilių priežiūros paslaugų įmonė UAB „RV Holding“ 2021 m. lapkričio mėn. sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „UAB „RV Holding“ aplinkosauginių priemonių diegimas oro taršai mažinti“, projekto sutarties Nr. LAAIF-S-18 (2020), kuris finansuojamas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo finansavimo kryptis. Projektą administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirta 147.000 Eur subsidija.

UAB „RV Holding“ įdiegė oro valymo įrangą, kurios dėka įmonėje iki minimumo sumažintas į aplinką išmetamų pavojingų teršalų, susidarančių automobilių parengimo dažymui bei dažymo technologinių operacijų metu, kiekis, mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi  gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama įmonei leido įdiegti pažangią įrangą, darbas kuria ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet padidins įmonės konkurencingumą ir produktyvumą šalies mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos  užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikę gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.

UAB „RV Holding”

APVA

 

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.