Trakų salos pilyje – parodos „Cracovia. 3D – Krokuvos miesto erdvė Magdeburgo teisės laikotarpiu “ atidarymas

Rugpjūčio 18 dieną, penktadienį, 16 val. Trakų salos pilyje vyks parodos „Cracovia. 3D – Krokuvos miesto erdvė Magdeburgo teisės laikotarpiu“ iš Krokuvos miesto istorijos muziejaus rinkinių atidarymas. Renginį organizuoja Trakų istorijos muziejus.

Parodoje pristatoma Krokuvos miesto 500 metų istorija: nuo XIII amžiaus vidurio, kai kunigaikštis Boleslovas V Drovusis paskelbė aktą dėl Magdeburgo teisių suteikimo Krokuvos miestui, iki to momento, kai Ketverių metų Seimas priėmė Miesto teisės įstatymą, kuriuo XVIII amžiaus pabaigoje anuliuotas Vokietijos teisės galiojimas Lenkijoje.

Lankantis parodoje galima susipažinti su miesto, turinčio Magdeburgo savivaldos teises, gyvenimo aspektais, kaip antai: Krokuvos teritorinio išsidėstymo raida, miesto tarybos ir teismų administravimu, amatininkų cechais, pirklių gildijomis ir europinio lygio prekyba. Sužinosime kokie buvo pirklių ir miestiečių namai, kaip keitėsi miesto gynybos sistema.

Parodoje pristatomi ekspertų komandos darbo rezultatai: pasinaudodami naujausiais moksliniais tyrimais ir šiuolaikinėmis techninėmis galimybėmis, jie atkūrė Krokuvos teritorinį išsidėstymą laikotarpiu, kai miestas išgyveno didžiausią klestėjimą – XVII amžiaus viduryje, ištyrinėjo Krokuvos turgaus aikštės urbanistinius pokyčius nuo tų laikų, kai Krokuva dar neturėjo miesto teisių iki XVIII amžiaus antros pusės.

Ekspertų darbą atskleidžia kompiuterinės vizualizacijos, išgautos trimačio kompiuterinio modeliavimo technika, ir jų pagrindu sukurti realūs modeliai. Istorinės rekonstrukcijos buvo sugretintos su senoviniais raižiniais ir šiuolaikinės Krokuvos nuotraukomis, kad lankytojas pamatytų pokyčius, įvykusius per tam tikrą laikotarpį miesto topografijoje. Multimedijos apipavidalinimą sudaro filmai: „Cracovia. Origo”, „Cracovia A.D. 1650” bei „Kraków. Dziś” (liet. „Krokuva šiandien”).

Parodos kuratoriai: Piotr Opaliński (Krokuvos miesto istorijos muziejus) ir Irena Senulienė (Trakų istorijos muziejus). Parodos globėja – Lietuvos kultūros ministerija. Parodos partneris – Lenkijos institutas Vilniuje.

Trakų salos pilyje paroda „Cracovia. 3D – Krokuvos miesto erdvė Magdeburgo teisės laikotarpiu“ bus eksponuojama iki spalio 31 dienos.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Irena Senulienė, Trakų istorijos muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriau vedėja, parodos kuratorė.

Tel.: + 370 682 53 417, el. paštas: i.senuliene@trakaimuziejus.lt

 

regionunaujienos.lt informacija

 

 

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.