Pranešimas apie parduodamą turtą

Pranešame, kad SĮ „Vilniaus miesto būstas“ parduoda Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės  teise priklausantį 61,09 kv. m butą su 11,07 kv. m bendrojo naudojimo patalpų dalimis Gėlių g. 9-15, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0113-7011:0020 (toliau – Butas).

Vadovaujantis L R Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 2 punktu, bei LR Civilinio kodekso 4.79 straipsniu, siūlome buto Gėlių g. 9-15, Vilniuje, bendro naudojimo patalpų bendrasavininkui įsigyti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį Butą ne mažiau kaip už 100 046,46 Eur (vieną šimtą tūkstančių keturiasdešimt šešis eurus 46 ct).

Prašome buto Gėlių g. 9-15, Vilniuje, bendro naudojimo patalpų bendrasavininkui (toliau – Bendrasavininkas) per vieną mėnesį nuo šio pasiūlymo paskelbimo pareikšti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ elektroniniu paštu info@vmb.lt savo norą ar atsisakymą pirkti minėtą nekilnojamąjį turtą, už aukščiau nurodytą kainą.

Negavus Bendrasavininko pranešimo, bus laikoma, kad Bendrasavininkas atsisako pirkti nurodytą nekilnojamąjį turtą.

SĮ „Vilniaus miesto būstas”

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.