Ne – nuodams parduotuvėse

Alina Rogoža

Metanolis, dar žinomas kaip metilo alkoholis ar medžio spiritas, bespalvis, nuodingas specifinio kvapo skystis, plačiai naudojamas vaistų, formalino, antifrizo, kuro priedų, ledo tirpiklių, stiklo plovimo skysčių gamyboje, taip pat kaip pramoninis dažų, dervų, klijų tirpiklis bei sportinių automobilių degalai.

Metanolio poveikis sveikatai

Metanolis pagal poveikį sveikatai klasifikuojamas kaip 3 kategorijos ūmiai toksiška (įkvėpus, prarijus, susilietus su oda) bei 1 kategorijos specifiškai toksiška konkrečiam organui po vienkartinio poveikio medžiaga. Metanolio toksinis poveikis sukelia sunkią metabolinę acidozę, centrinės nervų sistemos pažeidimus, regos sutrikimus, sunkiausiais atvejais – apakimą, komą ir mirtį.

Apsinuodyti metanoliu galima įkvėpus jo garų, prarijus, taip pat per sąlytį su oda. Ūminio apsinuodijimo metanoliu simptomai ir požymiai, kurie gali pasireikšti ne iš karto, tik po besimptomio 12–24 val. laikotarpio, – regos sutrikimai, pykinimas, pilvo ir raumenų skausmas, galvos skausmas, svaigimas, mieguistumas, silpnumas ir sąmonės sutrikimai nuo komos iki traukulių. Regos sutrikimai paprastai išsivysto tarp 12 ir 48 val. po metanolio nurijimo ir pasireiškia nuo lengvos šviesos baimės ir dvejinimosi ir mirgėjimo akyse ar neryškaus matymo iki žymiai sumažėjusio regėjimo aštrumo ir visiško aklumo. Kraštutiniais atvejais apsinuodijimas metanoliu gali sukelti net mirtį, ypač jeigu laiku nesuteiktas tinkamas gydymas. Mirtina metanolio dozė yra labai maža, todėl net vienas neatsargus gurkšnis gali kainuoti gyvybę.

Nors dažniausias apsinuodijimo būdas yra prarijus, kvėpavimas didelės koncentracijos metanolio garais sukelia tokį pat ūminį toksinį poveikį kaip ir prarijus.

Lėtinis metanolio poveikis, dažniausiai dėl apsinuodijimo metanolio garais, labai panašus į ūminį apsinuodijimą. Jis sukelia galvos skausmą, svaigimą, nuovargį, nemigą, pykinimą, virškinimo sistemos sutrikimus, konjunktyvitą, regos sutrikimus (neryškų matymą) ir aklumą. Pakartotinis arba ilgalaikis metanolio sąlytis su oda gali sukelti dermatitą.

Apsinuodijimai metanoliu

Didžioji dalis apsinuodijimų metanoliu, taip pat ir mirtinų, siejama su tyčiniu ar atsitiktiniu metanolio ar metanolio turinčių gėrimų nurijimu. Dažniausiai dėl ūmaus apsinuodijimo metanoliu nukenčia alkoholio surogatus vartojantys asmenys. Deja, apsinuodijimų žmogaus sveikatai ir gyvybei itin pavojingu metanoliu pasitaiko ir Lietuvoje. Pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apsinuodijimų informacijos centro pateiktus Valstybinės ligonių kasos duomenis, Lietuvoje dėl apsinuodijimo metanoliu ir su apsinuodijimu susijusių sveikatos sutrikimų (dėl metanolio toksinio poveikio) per paskutiniuosius 10 metų (2009–2018 m.) gydyti 286 asmenys, 24 iš jų mirė.

Atsakomybė už rinkai tiekiamų cheminių medžiagų ir mišinių saugą

Už rinkai tiekiamų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą bei už atitikimą kitiems teisės aktuose nustatytiems reikalavimams yra atsakingas jų tiekėjas.

Ne maisto produktų rinkos priežiūrą pagal kompetenciją vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą, informacijos apie ne maisto produktus teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus.

Veiklai su metanoliu reikalingi leidimai

Metanolis ir kiti mišiniai, kurių sudėtyje yra 10 % ir daugiau metanolio, pagal Lietuvos Respublikos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 6 dalį priskiriami nuodingosioms medžiagoms. Pagal Įstatymo 7 straipsnį, draudžiama verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba, todėl į mažmeninę prekybą gali būti tiekiami produktai, kurių sudėtyje metanolio kiekis yra mažesnis nei 10 %.

Vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje gali tik tie fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie atitinka Įstatyme nurodytus kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, turintys Leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis (toliau – Leidimas), ir veiklą vykdantys patalpose, atitinkančiose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus. Todėl tiekti rinkai ir naudoti metanolį bei produktus, kuriuose yra 10 % ir daugiau metanolio, gali tik asmenys, turintys Leidimus. Už Įstatymo pažeidimus taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Nuo 2019 m. gegužės 9 d. įsigalioja nauji reikalavimai metanolio tiekimui rinkai

Atsižvelgiant į tai, kad apsinuodijimas metanoliu, kurio yra stiklo plovikliuose ir denatūruotame alkoholyje, jei jo koncentracija yra didesnė nei 0,6 % masės, kelia mirties, didelio toksinio poveikio akims ar kitokių sunkių padarinių pavojų, Europos Komisija 2018 m. balandžio 18 d. priėmė Komisijos Reglamentą (ES) 2018/589, kuriuo nustatė apribojimus metanoliui. Nuo 2019 m. gegužės 9 d. stiklo plovikliai ir ledo tirpikliai, kuriuose metanolio yra 0,6 % arba daugiau, negali būti tiekiami rinkai ir parduodami plačiajai visuomenei. Naujais apribojimais siekiama sumažinti sunkaus apsinuodijimo metanoliu, kurio yra pigaus alkoholio pakaitaluose – stiklo ploviklyje ar denatūruotame alkoholyje, atvejų skaičių.

Svarstant klausimą dėl metanolio naudojimo ribojimo Europos Sąjungos darbo grupėse, iškilo ginčų tarp įvairių valstybių narių, kuriuose Lietuvos atstovai parėmė patį griežčiausią ribojimą.

Metanolio naudojimas stiklo plovikliuose ir kituose automobilių priežiūrai skirtuose produktuose – rimta problema ir Lietuvoje. Dažnai minėtus produktus gaminančios įmonės tinkamai jų nepaženklina: etiketėje nenurodo, kad stiklų ploviklių sudėtyje yra metanolio arba etiketėje nurodo mažesnį jo kiekį, todėl neinformuotas vartotojas negali pasirinkti, kokį produktą (sveikatai saugų arba nesaugų) pirkti.

Atsakingai rinktis stiklo ploviklius turėtų ir transporto įmonės bei autoservisai, nes jų darbuotojai gali būti veikiami sveikatai pavojingų metanolio garų arba per sąlytį su oda.

Tikimės, kad nauji metanolio tiekimo rinkai reikalavimai padės dar geriau užtikrinti žmonių gyvybės ir visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo nuodingųjų medžiagų poveikio.

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.