Lietuvoje nuo birželio prasideda maudymosi sezonas

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ birželio 1-ąją prasideda maudymosi sezonas. Tiesa, savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių.

Higienos normoje nustatyta, kad prieš maudymosi sezoną ir vėliau kas dvi savaites nuo birželio pradžios iki rugsėjo 15 d. turi būti atliekami maudyklų vandens kokybės tyrimai. Informacija apie šių tyrimų rezultatus ir vandens kokybę turi būti skelbiama informaciniuose stenduose paplūdimiuose, savivaldybių interneto svetainėse, vietinėje spaudoje.

Vandens kokybė yra stebima maudyklose, įtrauktose į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą. Šiame sąraše yra 120 maudyklų.

Savivaldybės, atsižvelgdamos į visuomenės teikiamus siūlymus, prieš maudymosi sezoną sudaro prižiūrimų maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką, kurį turi skelbti savo interneto svetainėje ir pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, šis grafiką skelbia savo interneto svetainėje.

Prieš maudymosi sezoną yra gauti vandens kokybės tyrimų rezultatai iš 88 maudyklų. Pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pateiktus maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių tyrimų rezultatus, visose jose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Apie kitų maudyklų vandens kokybę Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kol kas duomenų neturi.

Taip pat gauta informacija apie 84 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Norime atkreipti dėmesį, kad gegužės 21 d. vandens kokybė neatitiko reikalavimų Kėdainių savivaldybėje, Nevėžio upėje ties Pašilių sodais, gegužės 19 d. – Jurbarko savivaldybėje, Nemune prie Jurbarko ir Seredžiaus. Atlikus pakartotinius tyrimus gegužės 22 d. Nemune prie Jurbarko ir Seredžiaus, nustatyta tarša prie Jurbarko.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui pavesta prieš kiekvieną maudymosi sezoną savo interneto svetainės „Aplinkos sveikata–Maudyklos“ skiltyje skelbti stebimų maudyklų sąrašą, maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, maudyklų vandens klasifikaciją bei jų charakteristikas.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės „Aplinkos sveikata−Maudyklos−Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje. Duomenys atnaujinami iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

Prieš maudymosi sezono pradžią, Sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas „Dėl sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo paplūdimiuose karantino metu“, kurios irgi yra publikuojamos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainėje.

Paplūdimių lankytojų saugą, paplūdimių sveikatos saugos reikalavimų laikymąsi, paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių laikymąsi ir paplūdimių priežiūrą turi užtikrinti institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą.

Parengė Gražvydė Norkienė,  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.