Įvyko tradicinis VII Vilniaus rajono piligriminis žygis

Birželio 7 d. startavo tradicinis VII Vilniaus rajono piligriminis žygis pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą. Šiemet, apie 400 piligrimų, pagerbiančius Vilniaus krašto patriarchą, šviesaus atminimo kunigą prelatą Juzefą Obrembskį, lydi dvasingumo ir susitelkimo kupinas šūkis –  „Išpažinkime tikėjimą!“.

Piligrimų kelias tradiciškai prasidėjo nuo Šv. Mišių Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias celebravo: Turgelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. Jan Mackevič, Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras kun. Viktor Kudriašov, Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos klebonas kun. Jurij Vitkovskij, Rukainių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Jan Matusevič bei Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero parapijos kun. Piotr Strocen. Visi atvykę piligrimai susivienijus maldoje prašė Dievo malonės, susikaupimo bei ištvermės trijų dienų keliones metu.

Šv. Mišiose dalyvavusi ir kartu su piligrimais startavusi, ištikima šio žygio dalyvė ir iniciatorė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasveikinusi visus gausiai drauge susirinkusius piligrimus, padėkojo dvasininkams bei maldingos eisenos dalyviams už aktyvų dalyvavimą bei didelį užsidegimą puoselėti dvasines vertybes, palinkėjo sėkmės bei stiprybės 3-jų dienų kelionėje. Merė ypatingus padėkos žodžius skyrė jaunesniems žygio dalyviams, džiaugdamasi jų aktyviu dalyvavimu palinkėjo gerų vasaros atostogų, o dvyliktokams – gerų brandos egzamino rezultatų.

Šių metų piligriminį žygį lydi ir 10-osios Kristaus karaliaus intronizacijos akto pasirašymo metinės Vilniaus rajone. Prieš 10 metų, 2009 m. birželio 12 d. įvyko iki šiol Vilnijos krašte analogų neturintis įvykis. Tą dieną, Vilniaus rajono savivaldybės taryba vienbalsiai priėmė sprendimą Vilniaus rajone paskelbti Kristaus karaliaus intronizacijos – valdžios perleidimo Dievui aktą.

Piligrimus į piligriminį žygį bendra malda palydėjo LR Seimo narys Česlav Olševski. Piligriminiame žygyje taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, administracijos darbuotojai, rajono švietimo ir socialinių įstaigų atstovai kartu su auklėtiniais bei lankytojais, jaunimas, vaikai bei dvasininkai iš Vilniaus ir Šalčininkų rajonų. Piligriminio žygio metu bendromis maldomis, konferencijomis ir apmąstymais apie Dievo žodį dalyviai gilinasi žinias ir sampratas apie Krikščioniškos šeimos vertybes bei Dievo gailestingumą.

Pirmąją dieną piligrimai nužygiavo 19-ą kilometrų iki Rudaminos, kur dalyvavo Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje Rudaminos Švč. M. Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčioje, čia taip pat vyko integraciniai užsiėmimai bei bendra malda.

Antrąją dieną, piligrimai apsilankė Vilniaus Kalvarijose, kur žygiavo Kryžiaus keliu, dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose prie Vilniaus Kalvarijų bažnyčios, čia visų taip pat laukė koncertas ir pietūs. Po Vilniaus Kalvarijų piligrimai keliavo į Kravčiūnus bei Sudervę.

Trečią piligriminio žygio dieną (sekmadienį) dalyviai pasiekė galutinį kelionės tašką –  Maišiagalą, kur dalyvavo Šv. Mišiose ir lankėsi kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejuje, kartu pietavo ir užbaigė piligriminį žygį. Sekmadienį visi piligrimai taip pat turėjo progą dalyvauti prie Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų vykusioje Maišiagalos miestelio šventėje, kuri žavėjo  svečius savo turininga programa.

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.