Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2019 m. liepos 25 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Margio, Gilušio, Babruko ežerų maudyklose.

2019 m. liepos 25 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ

Savivaldybė

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Mikrobiologiniai parametrai

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

100

1 000

nerasta

neturi  būti

1

2

3

4

5

6

7

Trakų rajono

Galvės ežeras

2019.07.25

8

8,2

netirta

nėra

Totoriškių ežeras

2019.07.25

35

33,2

netirta

nėra

Akmenos ežeras

2019.07.25

44

11,9

nerasta

nėra

Skaisčio ežeras

2019.07.25

39

2,0

netirta

nėra

Lukos ežeras

2019.07.25

4

<1,0

netirta

nėra

Lentvario ežeras

2019.07.25

<4

11,8

netirta

nėra

Vikokšnio ežeras

2019.07.25

28

4,1

netirta

nėra

Margio ežeras

2019.07.25

34

1,0

netirta

nėra

Gilušio ežeras

2019.07.25

35

4,1

netirta

nėra

 Babruko ežeras

2019.07.25

<4

<1,0

netirta

nėra

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.