Dėl šilumos kainos mažinimo Elektrėnų savivaldybėje

Praėjusią savaitę Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) vyko susitikimas dėl šilumos sektoriaus reguliavimo klausimų. Susitikime dalyvavo Komisijos pirmininkė I. Žilienė, Komisijos narys D. Jasas, Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja E. Goculenko, jos patarėja R. Zailskienė, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas dr. V. Lukoševičius, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) valdybos pirmininkas, Elektrėnų savivaldybės mero patarėjas dr. A. Klumbys, Bendrovės generalinis direktorius R. Leckas ir kiti atsakingi asmenys.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai, siekdami kuo mažesnių šilumos sąnaudų Elektrėnų savivaldybės gyventojams, inicijavo susitikimą dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudų priskyrimo ir alternatyvių galimybių aptarimo šiai paslaugai užtikrinti. Tai leidžia sutaupyti iki 400 000 Eur per metus.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, už nenutrūkstamą ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams bei pakankamų technologinių pajėgumų užtikrinimą, tarp jų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugą, Elektrėnų miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje yra atsakingas šilumos tiekėjas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Dabar rezervinės galios užtikrinimo paslauga yra perkama iš „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – LEG). Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-461 „Lietuvos energijos gamyba“, AB, buvo nustatytas rezervinės galios užtikrinimo paslaugos mokestis – 1,56 Eur per mėn. už kW. Bendrovės generalinis direktorius R. Leckas susitikimo metu išdėstė nuomonę, kad į nustatytą mokestį įskaičiuotos per didelės šios paslaugos būtinosios sąnaudos, nes LEG pastatyti garo katilai skirti ne tik rezervo paslaugai užtikrinti, bet ir kitiems komerciniams LEG poreikiams, todėl investicijos į juos buvo kelis kartus didesnės, nei reikėtų šiai paslaugai užtikrinti.

Susitikimo metu buvo svarstyta galimybė regioniniu mastu konsoliduoti rezervinius pajėgumus, kad rezervinės galios užtikrinimo paslaugos mokestis būtų kuo mažesnis šilumos vartotojams. Šiam pasiūlymui Komisija pritarė ir siūlė pateikti Komisijai alternatyvius rezervinės galios užtikrinimo paslaugos būdus. Kaip apie vieną iš alternatyvių rezervinės šilumos gamybos būdų, diskutuota ir apie mobilių rezervinių šilumos katilinių įsigijimą ar nuomą.
Galime pasidžiaugti, kad po susitikimo jau pavyko sutarti dėl alternatyvių rezervinės šilumos gamybos sprendinių įgyvendinimo.

 

Elektrėnų savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.