Butrimonys švenčia!

Butrimonių seniūnijos dienos – tai proga apibendrinti praėjusius metus ir pasiklausyti vietos ir kviestinių svečių koncerto. Sekmadienį, rugsėjo 30 dieną, iškilmes, vykusias renginių salėje, pradėjo šv. mišios Butrimonių šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Klebonas kun. Juzef Aškelovič meldėsi už seniūnijos gyventojus ir visus tikinčiuosius. Vėliau Jančiūnų renginių salėje rinkosi vietos bendruomenė ir renginio svečiai – Šalčininkų rajono mero pavaduotoja Jadvyga Sinkevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Petkevič, Butrimonių parapijos klebonas Juzef Aškelovič.

Susirinkusius pasveikino Butrimonių seniūnijos seniūnė Vanda Belska: ji pristatė seniūnijos pasiekimus už praėjusius 3 metus, ypatingą dėmesį skyrdama šių metų investicijoms. Svarbiausi realizuoti projektai – tai Gėlių gatvės Jančiūnuose, Kaštonų gatvės, Darželio bei Jaunimo gatvių atkarpų Butrimonyse asfaltavimas, automobilių stovėjimo aikštelės šalia Butrimonių bažnyčios, o taip pat kelio, vedančio į kapines, asfaltavimas, nauja trinkelių danga atsirado bažnyčios aikštelėje, taip pat atnaujinti takai.

Butrimonyse vyksta ir bendruomenės centro patalpų remontas, atidarymas vyks dar šiais metais. – Naudodamasi proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų pagalbininkams – visų pirma, Šalčininkų rajono savivaldybės vadovams, Lelis seniūnijos (Lenkija), kuriai vadovauja seniūnas Stefan Prusik, bičiuliams, kunigui Rišardui Umanskiui iš Čenstakavos, dėkojame už dovanas realizuojant akciją „Siuntinys tautiečiui kresuose“. Nuoširdžiai dėkoju vietos verslininkams ir ūkininkams, seniūnaičiams, o taip pat kiekvienam gyventojui, nedideliais darbais prisidedančiam prie visos seniūnijos gerovės, – pasakė seniūnė Vanda Belska.

Tęsdama seniūnės mintį pagarbos žodžius gyventojams taip pat skyrė Šalčininkų rajono vicemerė Jadvyga Sinkevič. – Šalčininkų rajono savivaldybė deda daug pastangų siekdama kiekvienos rajono seniūnijos plėtros. Iš seniūnės ataskaitos matyti, kad daug investuota ir Butrimonyse. Taip pat norėčiau kreiptis į Jūs su prašymu bendradarbiauti, nes kiekvienas iš Jūsų, tvarkydamas namų valdą, dirbdamas ūkyje arba versle prisideda ir prie asmeninės, ir prie gyvenamosios vietovės, seniūnijos, rajono gerovės. Dėkoju Jums už ligšiolinę paramą, o šiandien linkiu gerai leisti laiką, – pasakė vicemerė J. Sinkevič.

Butrimonių seniūnijos kultūros ir švietimo darbuotojų pastangomis gyventojams buvo surengtas koncertas, kuriame pasirodė A. Krepštul gimnazijos mokytojai ir mokiniai, o taip pat ansamblis „Liavony“ iš Baltarusijos ir „Turgelianka“ iš Turgelių.

Irena Kolosovska

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.