Ar reikės keisti darbo sutartis po liepos 1 dienos?

Naujojo darbo kodekso  įsigaliojimas neturės jokio poveikio iki  liepos 1 dienos sudarytoms ir galiojančioms darbo sutrtims.  Norime nuraminti visus darbdavius ir darbuotojus – naujų darbo sutarčių sudarinėti nereikės. Aišku, senųjų darbo sutarčių revizija būtų naudinga. Atkreiptinas dėmesys, jog iki liepos 1 dienos atostogų atveju, atleidimo iš darbo savo noru arba ne dėl darbuotojo kaltės, terminams perėjus į liepą galios senasis darbo santykių reglamentavimas.

Naujasis Darbo kodeksas nesuteikia darbdaviui nevaržomos laisvės vienašališkai keisti ankstesne darbo sutartimi nustatytų darbo santykių su darbuotoju bei jo gaunamo darbo užmokesčio. Tam reikalingas pačio darbuotojo raštiškas sutikimas. Šiuo atveju turi būti abipusis dialogas ir abipusis sutarimas. Naujo Darbo kodekso 45 straipsnis aiškiai nurodo, kad „pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu.“ Darbdavys negalės teisėtai atleisti darbuotojo, kuris nesutiks dirbti už pasiūlytą mažesnį atlyginimą, jeigu jo darbo pobūdis ir apimtis įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui nesikeis.

Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui natūralu, jog kils klausimų dėl naujų įstatymo nuostatų taikymo. Į visus Jums rūpimus klausimus atsakys ir pakonsultuos UAB „Justicija“ kompetetingi teisininkai Vilniuje ir Marijampolėje.
UAB “Justicija” teisininkai 

Jums gali patikti

Atsakyti

Your email address will not be published.